Om Parterapiinstitutet

Parterapiinstitutets verksamhet ligger i Lund

Parterapiinstitutet bildades i början av 2011 och är en sammanslagning av Relationscentrum och Relationsrådgivningen Udda & Jämnt. På så sätt skapar vi en större och mer stabil plattform för att utveckla vårt arbete med parterapi i Sverige.

Vår verksamhet finns i Lund men planer finns att även öppna en mottagning i Malmö.

Utifrån ett stort gemensamt intresse och engagemang i frågor som rör parterapi, psykoterapi, utbildning och handledning är vår ambition att vara ledande i Sverige när det gäller parterapi.
Som personer är vi idérika, kreativa och uthålliga. Vi tycker mycket om kontakter med människor i olika sammanhang, såväl i mötet med våra klienter som med kolleger på internationell nivå.


Välkomna att kontakta oss!
Gerd Elliot och Tommy Waad