Psykoterapi

Psykoterapi när du vill lära känna dig själv

Psykoterapi kan du gå i hos oss, både kortare eller längre perioder. Det kan handla om allt från att du vill lära känna dig själv bättre, förbättra din livssituation och dina relationer eller att du mår psykiskt dåligt. Tillsammans med terapeuten går vi igenom vad du vill fokusera på i terapin och hur lång den skall vara. En korttidsterapi är i regel 12 - 20 gånger, en längre kan vara flera år. Vi arbetar med din livshistoria och dina relationer, ökar förståelse, mening och sammanhang i ditt liv. Därigenom frigörs energi och din kapacitet att handskas med olika situationer ökar.

Att gå i psykoterapeutisk samtalsbehandling hos en legitimerad psykoterapeut borgar för god kvalitét och kompetens. Socialstyrelsen kan utöva kontroll över psykoterapeutens arbete så att detta bedrivs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Det finns andra yrkesgrupper som också bedriver samtalsbehandling. Dessa har i regel kortare utbildning och står inte under några myndigheters kontroll. Vi är båda legitimerade psykoterapeuter, Tommy med familjeinriktning och Gerd med psykodynamisk inriktning. Det är Socialstyrelsen som utfärdar legitimation för psykoterapeuter. För att bli legitimerad psykoterapeut krävs grundutbildning på högskolenivå som socionom, psykolog, sjuksköterska, läkare eller präst. Därutöver krävs psykoterapeutexamen som kan vara av olika inriktning, familj- kognitiv- eller psykodynamisk.

Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller vill boka tid för psykoterapi »

Välkomna att kontakta oss!
Gerd Elliot och Tommy Waad