Om relationer

Vad utmärker en bra relation:
Grunden för moderna parrelationer är kärlek och ömsesidigt emotionellt stöd. En välfungerande, lycklig relation präglas av vänskap, intimitet, gemensamt ansvar och engagemang, välfungerande problemlösning, en öppen kommunikation, ömsesidigt förtroende och respekt, att kunna uttrycka sina behov och möta den andres samt att dela varandras drömmar och livsprojekt. Känslomässig mottaglighet är en nyckelfaktor för en lycklig parrelation.
Hur vet man om relationen är i fara?
Dåligt fungerande parrelationer har en del gemensamma nämnare. Bristande samhörighet och vi-känsla, negativa uttryckssätt, kommunikationsproblem, emotionell distans och bristande förmåga att lösa problem och konflikter är faktorer som mycket starkt leder till en relation i upplösning.
Varför är det så svårt med kärleksrelationer?
I en kärleksrelation kommer man mycket nära sin partner och då aktiveras behov och rädslor som har sitt ursprung i barndomen. Att gå i egenterapi eller parterapi syftar till att lära känna sig själv bättre, acceptera sina olika sidor och bli vän med dem, att få en bättre självkänsla samt att skapa en relation av trygghet, acceptans och tillgänglighet.
Hur kan vår barndom ha så stor betydelse för våra vuxna relationer?

Vi har alla vår historia där vi som små barn varit helt beroende av de vuxna som tagit hand om oss. Den kvalitét som de erbjudit oss i våra första relationer blir mycket betydelsefulla modeller för hur vi sedan som vuxna relaterar till andra människor. Anknytningsteorin (John Bowlby) ger oss en unik förståelse för vilka relationsmönster vi utvecklar som barn och sedan använder då vi befinner oss i stark stress i den vuxna kärleksrelationen.

Den parterapi som vi arbetar med (EFT) baseras på Johns Bowlby´s anknytningsteori. Tillsammans med er terapeut kan du och din partner utforska vilka problem ni har i er parrelation och hur dessa hänger samman med erfarenheter från tidiga relationer i barndomen. Om du vill komma på enskilda samtal med samma tema går det också bra.

Råd om relationer

  1. Var intresserad av din partner. Försök uppdatera din kunskap så ofta du kan.
  2. Bekräfta varandra ofta. Lär er vilken bekräftelse din partner helst vill ha. Ni kan alltid bekräfta varandra utifrån vem ni är och för vad ni gör.
  3. Lär er att avsluta och reparera era gräl. Om ni grälar och det blir för laddat, ta en 20 minuters paus och kom överens att närma er ämnet igen när ni båda är lugna.
  4. Var försiktig med vad du säger. Par som undviker att säga varje kritisk tanke de har när de diskuterar känsliga ämnen är konstaterat de lyckligaste.
  5. Acceptera att bli påverkad av din partner. Är ofta viktigare för män än för kvinnor att tänka på.
  6. Ha hög standard. De mest framgångsrika paren är dom som, trots att de är nygifta, vägrar att acceptera sårande beteende från varandra. Ju lägre nivån för toleras för dåligt beteende är i början av relationen desto lyckligare blir paret.
  7. Ta upp problem vänligt och utan skuld. Då undviker ni att hamna i en negativ spiral som inte leder någonstans.
  8. Sök hjälp tidigt. Det är vanligt att många par väntar för länge och missar då chansen till en långvarig relation. Låt det ta tid. När man går i parterapi är det många känsliga frågor som ska belysas.

Otrohet

Bakgrund och fakta

När det gäller otrohet så finns det ingen exakt definintion. Vanligtvis handlar det om att man bryter de regler som finns i parrelationen. Dessa kan vara mer eller mindre tydliga. Det kan handla om allt från telefonsamtal till en sexuell relation.

Numera kan otrohet finnas inom fler områden än tidigare inte minst gäller detta internet. När det gäller otrohet har alltid män varit mer otrogna än kvinnor.

Detta har ändras de senaste åren då kvinnor snart är lika ofta otrogna som män. Den huvudsakliga anledningen är att kvinnor är mer ekonomiskt självständiga och är ute i arbetslivet lika mycket som män.

En vanlig process som kan leda till otrohet är när man blir känslomässigt distanserad från sin partner. Har man då otur och träffar någon som man kommer känslomässigt nära, inte så sällan en arbetskamrat, kan detta leda till otrohet.

Ett varningstecken är när samtalen med den “andre” får ett innehåll där ens partner inte skulle uppskatta om hon/han hade lyssnat.

Det är bara ca 10% som gifter sig med den person de varit otrogna med och det är bara 1-2% chans att relationen kommer att bli långvarig. Detta gör att man har mer att vinna på att återskapa relationen med sin partner.

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev godkänner du att din e-postadress sparas hos Parterapiinstitutet.
Du kan när som hest avanmäla dig genom att klicka på länken i sidfoten på våra mail.

Adress

ParterapiInstitutet Lilla Fiskargatan 6B, 

222 22 Lund

Telefon

Arbetsdag: Telefonnummer: 046-12 90 70

Kontakta e-post

E-post: info@parterapiinstitutet.se