Otrohet

Bakgrund och fakta

När det gäller otrohet så finns det ingen exakt definintion. Vanligtvis handlar det om att man bryter de regler som finns i parrelationen. Dessa kan vara mer eller mindre tydliga. Det kan handla om allt från telefonsamtal till en sexuell relation. Numera kan otrohet finnas inom fler områden än tidigare inte minst gäller detta internet. När det gäller otrohet har alltid män varit mer otrogna än kvinnor. Detta har ändras de senaste åren då kvinnor snart är lika ofta otrogna som män. Den huvudsakliga anledningen är att kvinnor är mer ekonomiskt självständiga och är ute i arbetslivet lika mycket som män.

En vanlig process som kan leda till otrohet är när man blir känslomässigt distanserad från sin partner. Har man då otur och träffar någon som man kommer känslomässigt nära, inte så sällan en arbetskamrat, kan detta leda till otrohet. Ett varningstecken är när samtalen med den "andre" får ett innehåll där ens partner inte skulle uppskatta om hon/han hade lyssnat.

Det är bara ca 10% som gifter sig med den person de varit otrogna med och det är bara 1-2% chans att relationen kommer att bli långvarig. Detta gör att man har mer att vinna på att återskapa relationen med sin partner.

Om någon har varit otrogen - vad gör man?

1. Den som är varit eller är otrogen måste omedelbart avsluta relationen.

2. Den som varit otrogen måste vara helt öppen och tala sanning. Den som varit utsatt bör tänka på att bara fråga om sådant de vill veta t.ex. tid och plats.

3. Bevisa konkret att relationen är över.

4. Arbeta för att återskapa närhet i relationen. Om det är svårt sök hjälp.

5. Ha inga hemligheter. Försök inte skydda din partner genom att genom att undanhålla fakta. Detta kan leda till att återskapandet av relationen misslyckas.

6. Den som varit otrogen bör ha en positiv inställning till att partnern vill ha ökad kontroll. Anledningen är ofta att känna att relationen till den "andre" är över och att den som varit otrogen är beredd att göra något för att vinna tillbaka sin partner.