Psykoterapi

Psykoterapi

Psykoterapi kan du gå i hos oss, både kortare eller längre perioder. Det kan handla om allt från att du vill lära känna dig själv bättre, förbättra din livssituation och dina relationer eller att du mår psykiskt dåligt. Tillsammans med terapeuten går vi igenom vad du vill fokusera på i terapin och hur lång den skall vara. En korttidsterapi är i regel 12 – 20 gånger, en längre kan vara flera år. Vi arbetar med din livshistoria och dina relationer, ökar förståelse, mening och sammanhang i ditt liv. Därigenom frigörs energi och din kapacitet att handskas med olika situationer ökar.

Det finns andra yrkesgrupper som också bedriver samtalsbehandling. Dessa har i regel kortare utbildning och står inte under några myndigheters kontroll.

Vi är båda legitimerade psykoterapeuter, Tommy med familjeinriktning och Gerd med psykodynamisk inriktning.

Det är Socialstyrelsen som utfärdar legitimation för psykoterapeuter.

För att bli legitimerad psykoterapeut krävs grundutbildning på högskolenivå som socionom, psykolog, sjuksköterska, läkare eller präst.

Därutöver krävs psykoterapeutexamen som kan vara av olika inriktning, familj- kognitiv- eller psykodynamisk.

Läs mer om Svenska Parterapiinstitutet här

psykoterapi

Varför psykoterapi? 

Målet med psykoterapi är att du ska må bättre psykiskt. En persons psykiska mående kan man ofta förstå genom deras tankar, känslor, beteenden och relationer samt genom tidigare livshändelser. I många fall kan det vara svårt för vissa att veta varför man mår dåligt, psykoterapin ger dig hjälp att förstå dig själv och dina känslor.  

Du kan behandlas för flertalet olika diagnoser. Det finns olika metoder som riktar sig mot tillstånd som depression, ätstörningar, ångest och fobier. Du kan även bli behandlar för stress, om du har svårt att sova eller om du har bestämt dig för att sluta med till exempel rökning.  

Psykoterapi används ofta i samband med andra behandlingar, som kan till exempel vara läkemedel, ändrade livs vanor samt fysisk aktivitet.  

Kontakta gärna oss:

Gerd Elliot

Leg Psykoterapeut Socionom Certifierad EFT – terapeut och  EFT – handledare Handledarutbildning, Socialhögskolan gerd@parterapiinstitutet.se 0733-57 66 60

Tommy Waad

Leg Psykoterapeut Leg sjuksköterska Certifierad EFT – terapeut och EFT – handledare Lärare-och handledare i psykoterapi (UHÄ) tommy@parterapiinstitutet.se 0706-264674