Om relationer

Vad utmärker en bra relation:

Grunden för moderna parrelationer är kärlek och ömsesidigt emotionellt stöd. En välfungerande, lycklig relation präglas av vänskap, intimitet, gemensamt ansvar och engagemang, välfungerande problemlösning, en öppen kommunikation, ömsesidigt förtroende och respekt, att kunna uttrycka sina behov och möta den andres samt att dela varandras drömmar och livsprojekt. Känslomässig mottaglighet är en nyckelfaktor för en lycklig parrelation.

Hur vet man om relationen är i fara?

Dåligt fungerande parrelationer har en del gemensamma nämnare. Bristande samhörighet och vi-känsla, negativa uttryckssätt, kommunikationsproblem, emotionell distans och bristande förmåga att lösa problem och konflikter är faktorer som mycket starkt leder till en relation i upplösning.

Varför är det så svårt med kärleksrelationer?

I en kärleksrelation kommer man mycket nära sin partner och då aktiveras behov och rädslor som har sitt ursprung i barndomen. Att gå i egenterapi eller parterapi syftar till att lära känna sig själv bättre, acceptera sina olika sidor och bli vän med dem, att få en bättre självkänsla samt att skapa en relation av trygghet, acceptans och tillgänglighet.

Hur kan vår barndom ha så stor betydelse för våra vuxna relationer?

Vi har alla vår historia där vi som små barn varit helt beroende av de vuxna som tagit hand om oss. Den kvalitét som de erbjudit oss i våra första relationer blir mycket betydelsefulla modeller för hur vi sedan som vuxna relaterar till andra människor. Anknytningsteorin (John Bowlby) ger oss en unik förståelse för vilka relationsmönster vi utvecklar som barn och sedan använder då vi befinner oss i stark stress i den vuxna kärleksrelationen.

Den parterapi som vi arbetar med (EFT) baseras på Johns Bowlby´s anknytningsteori. Tillsammans med er terapeut kan du och din partner utforska vilka problem ni har i er parrelation och hur dessa hänger samman med erfarenheter från tidiga relationer i barndomen. Om du vill komma på enskilda samtal med samma tema går det också bra.