Relationstest

Även om jag kallar det "test" så är detta inget ni ska fästa allt för mycket värde på. Det är snarare en liten vägledning om ett par av de områden som är viktiga i en relation.

"Hur bra känner du din partner"

Det här är en rad frågor som handlar om hur bra du känner din partner. En otroligt viktig faktor i en relation är att ha stor kunskap om sin partner. Då vet man ofta mer om hur man ska hantera varandra på ett bra sätt.

Till testet

"Hur ser intiativen ut i er relation"

I en relation tar man många intiativ till kontakt. Det kan handla om att man vill berätta vad som hänt på jobbet, något man läst i tidningen eller något mer känsligt som gäller relationen. Om man allt för ofta blir avvisad i sina kontaktförsök kommer det påverka relationen negativt.

Till testet