Gerd Elliot - Legitimerad psykoterapeut

Socionom, legitimerad psykoterapeut, certifierad EFT-terapeut, certifierad EFT-handledare och auktoriserad familjerådgivare.

  • Medlem i ICEEFT, International Center for Excellence in Emotionally Focused Therapy for Couples.
  • Medlem I KFR, Kommunala familjerådgivare I Sverige.

Erfarenhet

Gerds kontaktuppgifter:
Maila: gerd@parterapiinstitutet.se
Mottagningen: 046-12 90 70 
Direkt: 0733-57 66 60

Ett ganska långt yrkesliv och min egen inre kompass har lett mig till att vilja arbeta med parrelationer. När jag tog mina första steg som nybliven socionom 1979, kastades jag in i att hjälpa familjer med svåra psykosociala problem. Det var inte lätt att sortera upp hur saker och ting hängde ihop och hur man bäst kunde hjälpa föräldrar och barn. Min nyfikenhet och mitt sökande efter kunskap har lett mig fram till mitt stora intresse och engagemang för EFT, Emotionally Focused Therapy for Couples. EFT sätter relationers betydelse i fokus, från första början och genom hela våra liv. Jag tycker att det är mycket glädjande och tillfredsställande att kunna erbjuda människor den hjälp som enligt aktuell forskning verkligen kan skapa goda och funktionella relationer.
 
Jag har många års erfarenhet av att arbeta inom socialtjänsten som socialsekreterare, familjehemssekreterare och familjerättssekreterare. Mitt arbete har där varit mest inriktat på barn, ungdomar, familjer och par. Jag har varit ansvarig för familjerätts- och familjehemsfrågor och arbetat mycket med metodutveckling inom dessa områden.
 
Efter min socionomexamen har jag vidareutbildat mig till legitimerad psykoterapeut, psykodynamisk inriktning samt är certifierad EFT-terapeut. Förutom psykoterapi för par och enskilda erbjuder jag handledning till terapeuter som är under utbildning i EFT.

Sedan 1998 har jag arbetat som familjerådgivare främst i Lund men även i Trelleborg/Velling och Kristianstad. Som familjerådgivare arbetar man med problem i vuxna parrelationer.
 
Jag startade min privata verksamhet 2007 och började arbeta tillsammans med Tommy Waad 2008. Vi arrangerar föreläsningar, grundutbildningar och vidareutbildningar i EFT.  År 2010 lyckades vi bjuda in EFT:s grundare Sue Johnson till att hålla en presentation om EFT i Stockholm.

Jag behärskar engelska och franska och kan ha samtal på båda språken. Franska lärde jag mig riktigt bra i slutet av 1970-talet då jag bodde i Frankrike. Som person är jag både seriös och lättsam och jag har gott om idéer och energi. Jag har väldigt starka drivkrafter att utveckla arbetet inom parterapiområdet i Sverige. Att arbeta med EFT ger mycket stor tillfredsställelse eftersom det är en metod som utgår från människors basala behov av relationer.