EFT

 

Utbildning och föreläsning

Grundkurs i EFT!

Grundkursen i EFT kommer att ge dig grundläggande kunskaper i Emotionellt Fokuserad Parterapi. Du kommer lära dig hur man praktiskt arbetar med anknytningsteorin som grund i parterapi. Kursen är första steget i processen att bli certifierad EFT-terapeut.

Våld i parrelationer

Dagens innehåll har fokus på arbete med parterapi då det förekommer situationsbetingat våld i relationen. Föreläsarna Lieven Migerode och Jeff Slootmaeckers från Belgien kommer att guida er igenom workshopen som hålls under två dagar.