EFT

 

Utbildning och föreläsning

Grundkurs i EFT!

Grundkursen i EFT kommer att ge dig grundläggande kunskaper i Emotionellt Fokuserad Parterapi. Du kommer lära dig hur man praktiskt arbetar med anknytningsteorin som grund i parterapi. Kursen är första steget i processen att bli certifierad EFT-terapeut.

Fördjupningskurs i EFT!

Fördjupningsdagarna (Core Skills) är uppdelade i två delar. Vid första utbildningstillfället ligger fokus på Nivå 1, steg 1-4 i modellen och vid andra tillfället Nivå 2, steg 5-7. Kursupplägget innehåller fördjupande teoretiska avsnitt, handledning och rollspel.

Våld i parrelationer

Dagens innehåll har fokus på arbete med parterapi då det förekommer situationsbetingat våld i relationen. Föreläsarna Lieven Migerode och Jeff Slootmaeckers från Belgien kommer att guida er igenom workshopen som hålls under två dagar.