Varför välja oss?

Vi är legitimerade psykoterapeuter.

Yrkestiteln psykoterapeut är skyddad i lag och får endast användas av legitimerad psykoterapeut. När man söker hjälp för relationsproblem eller individuella känslomässiga problem, bör det mest grundläggande kravet vara att välja en legitimerad psykoterapeut. Det ger en garanti för att möta en person som har en gedigen och av socialstyrelsen godkänd utbildning.

Vi är specialister på parterapi.

Utöver legitimation som psykoterapeuter är vi certifierade EFT-terapeuter. Det innebär att vi har en specialistutbildning i en  parterapimetod som är en av de mest väldokumenterade i världen. Studier visar att, av de par som genomgått behandling enligt EFT, blir 70-75 % helt kvitt sina problem. Det gör att ni som kommer till oss kan känna er trygga med att vi arbetar med en väl beprövad metod.